DZIECI – przedszkole (5 – 6 lat)

Dla najmłodszych słuchaczy oferujemy zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut.
Tryb nauki dostosowany jest do sposobu myślenia i zapamiętywania charakterystycznego dla dzieci w tym wieku. Nauka opiera się na sposobie przypominającym przyswajanie języka ojczystego, kiedy to dzieci podświadomie stosują takie same techniki, których jeszcze niedawno używały opanowując język polski, np. rozumienie z kontekstu. Nauka odbywa się poprzez używanie języka w naturalnych okolicznościach, a więc przez zabawę, gry ruchowe, zajęcia plastyczne, recytowanie wierszyków itp.
Zachowana jest również naturalna kolejność umiejętności językowych, zatem najpierw słuchanie ze zrozumieniem, następnie mówienie, a dopiero potem czytanie i pisanie.

Koszt kursu to 1300zł lub 10 rat po 135 zł (zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 minut)

Powyższy koszt obejmuje 60 godzin zegarowych w roku.

Zniżki/rabaty

– Podpisanie umowy do końca lipca 5%
– Rabat rodzinny (5% na druga osobę)